Ogłoszenia drobne Tarnów Ogłoszenia drobne Tarnów
www.ogloszenia.tarnow.plPracownik biura podróży (warsztat elearning)


Pracownik biura podróży (warsztat elearning) Zapisz się na szkolenie i rozpocznij naukę już TERAZ! Kategoria: Praca i Kariera/Obsługa Klienta Typ szkolenia: E-learning i warsztaty na platformie do nauki Koszt szkolenia: 210 zł brutto/os. Cel: Podstawowym celem szkolenia jest dostarczenie jego uczestnikom niezbędnej wiedzy, wymogów stawianych pracownikom biur podróży, zasad funkcjonowanie biur podróży w Polsce, aktualnych regulacji prawnych, zasad profesjonalnej obsługi klienta, wybranych systemów rezerwacji, wybranych dokumentów upoważniających do podróżowania oraz zasad bezpieczeństwa w trakcie podróżowania. Jak zapisać się na szkolenie? www.julamedia.pl szkolenia Praca i Kariera e-mail szkolenia@julamedia.pl Dział szkoleń 794 794 008 Kiedy rozpoczyna się szkolenie? Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. roboczych od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie. Aktywność czasowa w szkoleniu Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 24 – godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego. Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej jakubfrankiewicz.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia. W dowolnym tempie można wykonać szkolenie. Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2014 r.poz 622) wysyłane pocztą. Program szkolenia: 1. Działalność biur podróży w Polsce Najważniejsze pojęcia i zasady stosowane w usługach turystycznych, Przydatne informacje na temat rynku turystyki w Polsce i na świecie, „Kodeks” Dobrej Praktyki Zarządzania w organizacjach turystycznych, Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych w Polsce. 2. Regulacje prawne dotyczące turystyki w Polsce i UE 3. Wybrane dokumenty umożliwiające podróżowanie Nowy dowód osobisty, Stary dowód osobisty, Paszport i jego zabezpieczenia, Paszport dyplomatyczny, Paszport służbowy MSZ, Genewski Dokument Podróży, Polski dokument podróży dla cudzoziemców, Mały Ruch Graniczny, Karta Pobytu i Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu. 4. Pracownik biura podróży – przygotowanie do pracy Pracownik Biura Podróży – wymagania zawodowe, Mowa ciała w praktyce, Zasady autoprezentacji, Sytuacje konfliktowe, Stres w pracy. 5. Zasady obsługi klienta w biurze podróży Sprzedawca – role i zadania, Bariery w komunikacji, Rodzaje klientów, Wybrane profile klientów biur podróży, Zasady argumentacji w ofercie handlowej, Polacy w podróży, Najważniejsze informacje na temat ofert biur podróży, Przydatne narzędzia w codziennej pracy w biurze podróży, Usługi turystyczne a prawa konsumenta, Zasady reklamacji w biurze podróży, Tabela frankfurcka, Rejestr klauzul niedozwolonych w turystyce, Prawa pasażerów – Najczęściej zadawane pytania. 6. Wybrane systemy rezerwacji Kod linii lotniczych IATA, Kod lotniska IATA, Unijna czarna lista linii lotniczych, MerlinX – Wybrane funkcje systemu, TOM – wybrane funkcje systemu. 7. Niebezpieczeństwa i zagrożenia dla podróżnych Obowiązkowe szczepienia dla podróżnych, Ubezpieczenia turystyczne. 8. Ćwiczenia i testy sprawdzające Grupa docelowa: Przyszli pracownicy biur podróży, Obecni pracownicy biur podróży, Przyszli agenci turystyczni, Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, Studenci. Poziom zaawansowania: podstawowy / średniozawansowany Szkolenie zawiera min.: Lekcje wyjaśniające najważniejsze zagadnienia, Prezentacje multimedialne, Materiały multimedialne, Słowniki, Plansze edukacyjne, Zadania warsztatowe. Warunki zaliczenia: Dokładne zapoznanie się z wszystkimi materiałami w szkoleniu oraz uzyskanie pełnej aktywności czasowej na platformie zgodnie z ofertą Pozytywne zaliczenie zadań warsztatowych ZAPISY I KONTAKT SZKOLENIA I WYDAWNICTWO JulaMedia https://julamedia.pl/produkt/pracownika-biura-podrozy-warsztat-e-learning/ szkolenia@julamedia.pl Dział szkoleń 794 794 008 (pn-pt 8.30-16.30)

Autor: JulaMedia

Ogłoszenie nr 151466, z dnia: 2019-12-19

KONTAKT:


email:
kom.:794794008


ZDJĘCIA:


To ogłoszenie znajdziesz pod adresem:
www.ogloszenia.tarnow.pl/151466

Prosimy o poinformowanie osoby kontaktowej, że ogłoszenie zostało znalezione na
www.ogloszenia.tarnow.pl
Pomoże to nam w skutecznej promocji serwisu. Dziękujemy